Krediet en Betalingen

Wat zijn de algemene betalingsvoorwaarden?
Onze services en producten worden via domiciliëring betaald. Deze zal telkens plaatsvinden 7 dagen na de facturatiedatum. Voor meer informatie omtren...
Ma, 23 Nov, 2020 at 2:28 PM
Wie contacteer ik omtrent betalingen en kredieten?
Voor vragen omtrent betalingen, kredieten en dergelijke, kan je steeds onze dienst Finance contacteren op finance@metro.be.
Ma, 23 Nov, 2020 at 2:29 PM
Wanneer kan ik mijn kredietnota verwachten?
METRO Delivery Service werkt kredietnota's binnen de 3 werkdagen af.  Voor vragen omtrent kredietnota's, kan je steeds onze klantendienst cont...
Ma, 23 Nov, 2020 at 2:29 PM